Vergaderingen

Selecteer het audioverslag van een Statencommissie of het videoverslag van Provinciale Staten. Of bekijk de archieven van voor 2010.

Bestuursorganen

Commissie Cultuur en Samenleving

Commissie Economische Zaken en Bestuur

Commissie Ecologie en Ruimte

Commissie Mobiliteit en Financiën

Themacommissie Transitie Stad en Platteland

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie Ecologie en Handhaving

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie AVS (Algemene Voorbereiding Staten)

Presentatie advies Commissie Van Doorn

Informatiebijeenkomst PS, Vitaal Platteland

Openbare hoorzitting nationale ombudsman over aanpak Q-koorts

Masterclass werken in Allianties

Nieuwjaarsontmoeting externen

Provinciaal Jongerendebat

 
Gearchiveerde bestuursorganen